Sunday, September 30, 2012

ข้อคิดคำนึง 4ปัญหาสำคัญของพ่อแม่คือรักลูกผิดวิธี รักโดยการให้  รักโดยการตาม  เมื่อถึงวันที่ให้หรือตามไม่ได้   อาการเขม็งเกลียว ในครอบครัวก็เกิดขึ้น   ทั้งสองฝ่ายมองปัญหาเดียวกัน แต่มองกันคนละประเด็น
พ่อแม่ มองลูกว่า เป็นเด็กดื้อ พูดไม่รู้เรื่อง 

ในขณะที่ลูก มองว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ หรือไม่รักแล้ว  ปัญหาจะหนักยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อมีน้อง  และพ่อแม่ก็รักน้องด้วยวิธีเดียวกับพี่ นั้นคือให้และตาม  ทั้งๆ ที่ ศักยภาพในการให้และการตามมีขีดจำกัด  ในขณะที่ความต้องการมีมากขึ้น ตามอายุที่เพิ่มขึ้น…..

แต่ถ้าเรามองว่าลูกคืออามานะห์  คือความรับผิดชอบที่ถูกประทานมา เพื่อสร้าง เพื่อพัฒนา เพื่อบ่มเพาะสู่การเป็นประชาชาติที่ดี ประชาชาติแห่งแบบอย่าง ...  เหมือนที่เรามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เรามีเพื่อนร่วมงาน  เรามีลูกน้อง  เรามีหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจ สู่เป้าหมายร่วมกัน  ทุกคนจะต้องทำตามหน้าที่ โดยที่ความรักที่มีระหว่างกันจะเป็นเรื่องรอง  แต่เรื่องหลักคือ หน้าที่

วันนี้ เราได้ทำอะไรแค่เพราะ รัก   หรือ ได้ทำไปเพราะ หน้าที่

Friday, September 07, 2012

มุ่งสู่ใจที่บริสุทธิ์

การชำระล้างจิตใจ

ทุกจังหวะก้าวของชีวิตมนุษย์ จะมีจุดเริ่มต้นมาจากใจ   ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำ   16 ข้อ สำหรับการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ (แม้จะไม่ผุดผ่องนัก)

1.ละหมาดและหมั่นขอดุอาอ และในทุกการดุอาอ จะต้องตั้งเจตนาอันแน่วแน่ให้อัลเลาะห์ได้ชำระจิตใจเราให้ 
    สะอาด

2.หมั่นซอลาวาตต่อท่านศาสดา อย่างน้อย 100  ครั้ง ก่อนนอน

3. ละหมาดเตาบัตให้บ่อยครั้ง

4. อ่านกุรอาน

5. สร้างความเคยชินในการขอมาอัฟ (ขออภัย) จากใจจริง ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน

6. สร้างความสำนึกในทางที่ดีงาม และความคิดเชิงบวกต่อตนเอง หลีกเลี่ยงความคิดในเชิงน้อยเนื้อต่ำใจ หรือการประชดตนเอง

7.จัดโปรแกรมพัฒนาความคิดและจิตใจของตนเอง  เราสามารถกระทำได้เอง โดยในช่วงที่เข้านอนหลับตา ก่อนที่จะหลับสนิทให้เราคิดในใจว่า "โอ้อัลเลาะห์ จงให้ความบริสุทธิ์แก่สติปัญญาของฉัน จิตใจของฉัน  พรุ่งนี้ฉันจะทำแต่สิ่งที่ดีๆ ฉันจะทำให้สำเร็จ ชีวิตฉันจะผ่องใส จะมีบุคลิกภาพที่ดี จะมีคุณค่า และสร้างสรรค์

8. พึงระลึกอยู่เสมอว่า เราอยู่บนโลกนี้ ใช่จะนานนัก ความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

9. ให้ตัวเราเองอยู่ในวูฎุอ อยู่ตลอดเวลา (เท่าที่สามารถทำได้)

10. ฝึกความเคยชินในการซอดาเกาะฮ  (บริจาค) ต่อผู้อ่อนแอ ผู้ยากไร้

11. เป็นเจ้ามือเลี้ยงคนรอบข้างบ้าง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม

12. หลีกเลี่ยงจากการบริโภคในสิ่งซุบฮัต  (คลุมเครือ)  ทั้งปวง (ไม่ไช่แค่อาหารอย่างเดียว)

13. หมั่นเข้าหาผู้มีความรู้

14. รู้สึกดีใจอยู่เสมอหากได้คบหากับคนยากจน

15. จงพูดแต่สิ่งที่ดี และแนะนำในสิ่งที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน

16. จะต้องรู้จักควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5  ตลอดเวลา  อย่าให้ต้องสัมผัสกับสิ่งไม่ดี เช่นการฟังคำพูดที่หยาบคาย คำพูดที่เป็นฟิตนะห์