Monday, November 16, 2015

คนดีของฉัน

ถ้อยรำพันยามเช้า
แด่เธอผู้แสนดี

ความคิด และสติปัญญาเรา บินไปได้ไกลโพ้น แต่ความเป็นจริง กับความถูกต้อง มีอยู่และเป็นไปอย่างจำกัด

จงอย่ามองว่า "เขาคือคนที่ดีที่สุด"    อย่าคิดว่า  "ถ้าไม่ไช่เขาฉันจะไม่เอาคนอื่นอีก" และอย่าบอกตนเองเด็ดขาดว่า "ผู้หญิง (หรือผู้ชาย) ไช่จะมีคนเดียวในโลก แต่คนแบบเขา(หรือเธอ) มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น"

อันว่า ชีวิตคู่ ความตาย และริสกีนั้น พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้ว

วิตกกังวลอะไรอีกเล่า

หากแม้นหน้าที่ ณ ปัจจุบันยังไม่เรียบร้อย จะไปรีบเร่งทำไหมกันกับคู่ และกับเขา

บางทีสิ่งที่เราคิด กับสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว อาจจะไม่ไช่สิ่งเดียวกันก็ได้

ทำภารกิจวันนี้ ให้ดีที่สุด หาความรู้กับพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีที่สุด

สิ่งดีย่อมมาถึงเรา ตามสัญญาอย่างแน่นอน
อัลเลาะห์ยุติธรรมต่อบ่าวของพระองค์เสมอ 😊

อามีนนนน

Motivation of life
Daud Abd.Rahman

คนเฉยชา

คนเฉยชา มักมองอะไรด้วยความเฉยเมย
และตัดสินคนอื่นด้วยสายตาแห่งความเฉยชานั้น.

แต่ทว่าหากเราพร้อมทุ่มเวลา และใส่ใจอย่างจริงจังต่อทุกอย่างที่รายล้อมอยู่รอบข้าง
พร้อมทุ่มเทสรรพกำลังทางความคิด มองให้ลึก ใส่ใจอย่างรอบด้าน  อาจจะสามารถเปลี่ยนมุมมองเรา ต่อคน และต่อทุกสิ่งรอบข้างให้เป็นบวกได้

ธรรมชาติที่สวยงาม แต่คนที่สามารถเข้าถึงความสวยงามแห่งธรรมชาตินี้ได้ ย่อมมาจากสายตาของคนที่เข้าใจ และคนที่รักในธรรมชาตเท่านั้น

และความสวยงามอย่างลุ่มลึกย่อมมาจากสายตาของคนที่ทุ่มเทสติปัญญาพร้อมตระหนักรับรู้อย่างถึงแก่นต่อทุกสรรพสิ่งของสิ่งที่ถูกสร้างที่มีอยู่รอบข้างอีกเช่นกัน