Sunday, May 11, 2014

อันว่าผู้ชาย

1. ผู้เป็นลูกชายที่สามารถปกป้อง ดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราได้


2. เป็นผู้ช่วยของพ่อในการให้ความคุ้มครองต่อทุกคนใน ครอบครัว


3. เป็นสามีที่รู้จักการให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อภรรยา


4. เป็นพ่อที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการที่เป็นเยี่ยมให้กับลูกได้

5. เป็นที่ปรึกษา ที่สามารถชี้ และสร้างความสงบ สันติให้กับสังคมได้


6. เป็นผู้นำที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าให้กับทุกคนในบ้านได้


7. เป็นนักบริการที่ให้ความสดชื่นเบิกบานใจให้กับใครๆ


และทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นได้ ภายใต้ความภักดี ต่อองค์ผู้อภิบาล