Wednesday, September 25, 2013

รักแท้
เป็นภาพประกอบเท่านั้น (ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาตามเรื่อง)
 

หญิง  :   มีผู้ชายหลายคนได้มากอดฉันแล้ว
ผู้ชาย   :   ต่อไป ฉันจะถนุถนอมและปกป้องเธอ ด้วยรักที่เต็มเปี่ยม
หญิง  :   "You are not my first....."
ชาย   :   "And you are my first...."

หญิง  :   อันตัวฉันนี้ผ่านชายมาหลายคนแล้ว
ชาย   :  ที่ฉันอยากได้คือใจเธอ
หญิง  :  มีชายบางคน มองฉันเหมือนโสเภณี
ชาย   :  แต่สำหรับฉันแล้ว เธอคือหญิงที่บริสุทธิ์ ไร้มายา และจริงใจ

ผ่านการสนทนาถึงตรงนี้ ผู้หญิงก็ร้องให้ แต่ก็ยิ้มอยู่ในที
และกล่าวว่า  "เราคงไม่เหมาะหรอก เพราะฉันไม่ไช่ผู้หญิงที่ดี"

ผู้ชายจ้องหน้าผู้หญิง พลางกล่าวว่า
"สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือใจเธอ  ฉันไม่ได้หวังที่ร่างกาย ใจที่บริสุทธิ์
ไร้มายาจริต  หรือการเสแสร้งใด ๆ คือสิ่งที่ฉันใฝ่หา"

จบข่าว

บทเรียนจากเรื่องนี้
1. ผู้ชายที่ดีย่อมรู้จักให้ค่าผู้หญิง การให้ค่าที่แท้จริง ย่อมไม่ไช่เพราะความสมบูรณ์ของเรือนร่าง
แต่มีใจให้โดยปราศจากข้อแม้

2. ผูู้ชายที่ดี ไม่มองถึงความบกพร่องของช่วงเวลาที่ผ่านไป  แต่จะให้ความสำคัญกับความฝัน
ที่จะได้ร่วมกันถักถอสู่อนาคต

3. ไม่มีใครสามารถแก้ไขอดีตได้แล้ว แต่ด้วยความจริงใจ บริสุทธิใจ (อิคลาส) พร้อมทั้งขอลุแก่โทษ
อย่างจริงจัง ความบกพร่องใดๆ ในอดีต อาจจะเป็นบทเรียน หรือพลังเพื่อการหลอหลอมสู่สิ่งที่ดีงามสำหรับอนาคตได้


    Motivation  of life  

Thursday, September 12, 2013

โลกในมุมมองหนึ่ง
ท่านศาสดาได้กล่าวว่า
  “แท้จริงแล้วโลกนี้สวยงามและเขียวชอุ่ม  อัลลอฮได้สร้างสรรค์โลกนี้ให้กับทุกท่านแล้วพระองค์ก็จะดูพฤติกรรมของ มนุษย์  ในการภักดีพระองค์  จงใส่ใจต่อโลกนี้และและใส่ใจต่อเพศหญิง”

พฤติกรรมของมนุษย์ต่อโลกนี้  เราแบ่งได้เป็นได้  3   จำพวก
                1.  คนที่มองโลกเป็นมายา  โลกเป็นสิ่งที่ลอกหลวงน่าขยะแขยง  เขาจะปลีกตัวออกห่างจากการแสวงหาความสุขใด  ทางโลก  เหล่านี้เป็นมุมมองของมุสลิมในแนวคิดชูฟีบางจำพวก  บางคนก็จะไม่แต่งงาน  บางคนพยายามห่างไกลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ    บางส่วนคิดว่าการแสวงหาความสุขหรือสร้างผลผลิตใดๆ  ทางโลก  จะทำให้พวกเขาห่างไกลจากพระเจ้าโดยมองว่า  ถ้าให้เข้าใกล้กับพระเจ้าเพื่อมุ่งสู่ความสุขที่แท้จริงในโลกหน้า  ก็ต้องละทิ้งความสุขแห่งโลกนี้ไปให้ไกล,  คนเหล่านี้ชีวิตมีสองทางเลือกเท่านั้น  ถ้าไม่โลกนี้ก็โลกหน้า  ทั้งสองโลกจะไม่มีความเชื่อมโยงต่อกัน

                2.  คนที่มองว่าความสุขในชีวิตที่ได้เกิดมาบนโลกนี้คือเป้าหมายสูงสุด  ด้วยเหตุนี้คนเหล่านี้จะทำงานหนัก  เพื่อให้ได้เงิน บ่อยครั้งก็ไม่คำนึงถึงความชอบธรรมหรือความถูกต้องนัก  เมื่อได้เงินก็จะจับจ่ายใช้สอยซื้อความสุขอย่างเต็มที่  คนกลุ่มนี้มักไม่คำนึงหรือไม่เชื่อความสุข  และความเป็นจีรังในโลกหน้า

                3.  คนที่มองว่าโลกนี้คือทางผ่านสำหรับก้าวไปสู่ความเป็นจีรังในโลกหน้า  คนกลุ่มนี้มองว่าอาคีรัตหรือโลกหน้าคือเป้าหมายที่จะเดินทางไปบนพื้นฐานของ การสร้างสรรค์สิ่งดี  ๆ  ในโลกนี้   ด้วยความภักดีต่อผู้สร้าง  คนเหล่านี้จะทำงานหนักเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้า  มุ่งสร้างฐานะแต่จะไม่หลงระเริงกับฐานะที่เป็นอยู่  หากแต่จะใช้ฐานะเพื่อสร้างสรรค์ที่ดีงามต่อยอดไปเรื่อย  ๆ

อันตรายจากการลุ่มหลงในโลก
                ตั้งแต่โลกเรามีมนุษย์  ก็ได้ปรากฏการณ์แห่งความขัดแย้งเรื่อยมา  กรณีกอเบลและฮาเบลที่เป็นลูกของอาดัม  กับฮาวา  ซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกของโลก  ที่ทำลายล้างกันเพื่อต้องการครอบครองหญิงสาวคนหนึ่ง  ปรากฏการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเรื่อยมา  และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกในโลกยุคหลังนี้ จากกรณีแย่งผู้หญิงอย่างเดียว  ก็เป็นการแย่งทรัพย์สิน แย่งตำแหน่ง  แย่งชื่อเสียง เป็นต้น

จากเพื่อนเป็นศัตรู  จากญาติกลายเป็นคู่อาฆาต  มีอยู่เกือบทุกหนทุกแห่งรวมทั้งในสังคมมุสลิมด้วย

ความลุ่มหลงในโลกดุนยาเช่นนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบทางศาสนา และทางสังคมอย่างมาก เช่น
1. ไม่ตระหนักในเป้าหมายของการเดินทางในชีวิตที่ก้าวไปสู่ความเป็นนิ รันดร์ในโลกหน้าเพราะไม่มีการเตรียมตัวใด ๆ เพื่อจะไปสู่โลกหน้า  ชีวิตที่ต้องจมปลักกับความคิดที่จะครอบครองและทำให้ได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ ทางโลก คนเหล่านี้จะอยู่ในสภาพขาดทุน เพราะลุ่มหลงในดุนยาลืมสิ้นเพื่อการเตรียมตัวสู่อาคีรัต

2. ไม่คำนึงถึงคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม ไม่คิดเรื่องฮาลาลและฮารอม สิ่งฮารอมจะมองเพียงเรื่องเล็กน้อย วิธีการไม่สำคัญเท่าเป้าหมายเพื่อให้ได้มาสนองอารมณ์และนัฟซู  คนเหล่านี้มักสร้างปัญหาให้กับโลก
3.  เกิดการทะเลาะวิวาทและขัดแย้ง มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย บางครั้งก็ก่อให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นฆ่าฟันกัน
4. ลืมเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง ที่อัลเลาะห์ให้มานั้นคือการแสดงความภักดีต่อพระองค์ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อมวลมนุษย์